अमेरिकामा एल १ ए भीषा: कसले र कसरी पाउँछन् ?
अमेरिकामा साना व्यवसाय गर्ने विदेशी रोजगारदाताहरुले पनि आफ्नो व्यवसायलाई सुव्यवस्थित रुपबाट चलाउनका लागि म्यानेजर वा एक्जुक्युटिभ स्तरका कर्मचारीहरुलाई अमेरिकामा सरुवा गर्न सक्दछन् । यसरी सरुवा गरेर निश्चित समयका लागि पठाइएका कर्मचारीहरुलाई अमेरिकी अद्याग

Globe Nepal
Globe Nepal 2017-08-09
    विनोद रोका

यो भीषा विदेशी कम्पनीको अमेरिकास्थित कार्यालयमा काम गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड पुरा गरी आवेदन गरेका कम्पनीका म्यानेजर वा एक्जुकिटिभ तहका कर्मचारीले पाउँछन् | त्यस्ता कर्मचारीका परिवार पनि एल २ भीषामा अमेरिकामा आउन पाउँछन् | के हुन् त एल १ ए भीषा पाउने आधार ? यसै भीषाका बारे कानुनी प्रावधानमा अनुभवी कानुन व्यवसायी विनोद रोकाको यो आलेख : 

अमेरिकामा साना व्यवसाय गर्ने विदेशी रोजगारदाताहरुले पनि आफ्नो व्यवसायलाई सुव्यवस्थित रुपबाट चलाउनका लागि म्यानेजर वा एक्जुक्युटिभ स्तरका कर्मचारीहरुलाई अमेरिकामा सरुवा गर्न सक्दछन् । यसरी सरुवा गरेर निश्चित समयका लागि पठाइएका कर्मचारीहरुलाई अमेरिकी अद्यागमन विभागले औचित्यताको आधारमा एल १ ए भीषा दिने गर्दछ । यसरी दिइने भीषामा सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता भन्दा पनि उनीहरुले कम्पनीमा रहेर गरेको कामको दक्षतालाई आधार मानिन्छ । किनकि पुराना कर्मचारीहरु नभएको कारणले गर्दा अमेरिकामा विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले आफ्नो सव्सीडियरी कम्पनी वा शाखाको काम राम्ररी अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यस्तै यो एल १ ए भीषा अमेरिकामा विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नका लागि पनि दिईने गरिन्छ । यसका लागि अमेरिकी रोजगारदाता कम्पनीले अमेरिकी अद्यागमन विभाग समक्ष एल १ ए अस्थायी कामदार भीषाको लागि व्यापार परियोजना (बिजनेश प्लान) कम्तीमा पनि २ लाख भन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता र अन्य तोकिएका प्रकृयाहरु पुरा गरी निवेदन दिएमा अमेरिकामा सरुवा भएर आउने म्यानेजर वा एक्जुक्युटिभ स्तका कर्मचारीलाई मात्र १ बर्षका लागि एल १ ए भीषा दिने गर्दछ । एल १ ए अस्थायी भीषामा आउने विदेशी कामदारहरुले सात बर्षसम्म काम गर्ने अनुमति पाउन सक्दछन् । यसरी सात बर्षसम्म भीषा कायम रहनका लागि विदेशी कम्पनीले बिजनेश प्लानमा उल्लेख गरे अनुसार अटुट रुपबाट दुबै देशमा ब्यापार गरिरहेको हुनुपर्दछ । 

एक्जुक्युटिभ वा म्यानेजरको मुख्य कामको जिम्वेवारी भनेको  directing management or managing an organization, department, subdivision, or component of the company हो । त्यस्तै कम्पनीले कामदारलाई एक्जुक्युटिभ वा म्यानेजर हो भन्नका लागि सो कामदारको  supervisory responsibilities over professional or managerial employees or manages an essential function within organization थियो भनि देखाउन सक्नु पर्दछ । एल १ ए भीषा सानो दर्जाका कामदारहरुको लागि उपलव्ध हुँदैन र यो भीषामा आउन पाउने कामदारहरुको कोटा निर्धारण गरिएको छैन ।

एल १ ए भीषाका लागि निवेदकले पुरा गर्नुपर्ने आधारहरु भनेको अमेरिकामा रहेको कम्पनीमा काम गर्नका लागि सरुवा गरिने कामदार अमेरिका आउनु भन्दा अगाडी विदेशमा रहेको कम्पनी वा निकायमा वितेका ३ बर्षभित्र कम्तीमा पनि १ बर्षसम्म लगातार रुपबाट एक्जुक्युटिभ,म्यानेजर वा विशिष्ठ ज्ञानको आवश्यक पर्ने पदमा काम गरेको हुनु पर्दछ । र सो कर्मचारी अमेरिकामा आउँदा पनि आफु कार्यरत् रहेको कम्पनीको लागि एक्जुक्युटिभ,म्यानेजर वा विशिष्ठ ज्ञानको आवश्यक पर्ने पदमा रहेरै काम गर्नका लागि आएको हुनु पर्दछ । एक्जुक्युटिभ पदका कामदारलाई कम्पनीको हितका लागि आवश्यक पर्ने धेरै निर्णय स्वतन्त्र रुपबाट गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ । 

अमेरिकामा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नका लागि एल १ ए भीषाको लागि अनुरोध गर्ने रोजगारदाताले कार्यालयको लागि आवश्यक प्रशस्त ठाउँ लिएको आधार देखाउनु पर्दछ । नयाँ कार्यालयमा अस्थायी रुपबाट काम गर्न आउने कर्मचारीले एल १ ए भीषाको लागि अमेरिकी अद्यागमन विभाग समक्ष निवेदन दिनु भन्दा अगाडी पछिल्लो तीन बर्षमा लगातार रुपबाट कम्पनीमा १ बर्षसम्म कार्यकारी तथा म्यानेजरको हैसियतबाट काम गरेको र अमेरिकामा खोलिने नया कार्यालयले १ बर्ष भित्र कर्मचारीलाई चाहिने सुविधा दिन सक्दछ भन्ने प्रष्ट खुलाउनु पर्दछ । 

अमेरिकामा कम्पनीको नयाँ अफिस स्थापना गर्न आउने कर्मचारीलाई सुरुमा १ बर्षका लागि एल १ ए भीषा अद्यागमन विभागले दिने गर्दछ । तर अन्य कामदारहरुको लागि भने ३ बर्षका लागि एल १ ए भीषा दिइन्छ । १ बर्षको समय व्यतित गरि सकेका कम्पनीमा कार्यरत् कामदारहरुलाई पुनः २ बर्षका लागि एल १ ए भीषा थप गर्न सकिन्छ । यदि कम्पनीले अमेरिकामा लगातार ब्यापार गरिरहेको देखिएमा यो भीषाको म्याद सात बर्षसम्म बढ्न सक्दछ । कम्पनीमा काम गर्ने कामदार फुलटाईम वा पार्टटाईम हुन सक्दछ ।

एल १ ए भीषामा अमेरिका आउने कामदारले आफ्नो श्रीमान वा श्रीमती र २१ बर्ष ननाघेका अविवाहित छोराछोरीलाई आफ्ना साथमा एल २ भीषाको लागि अनुरोध गर्न सक्दछ । यसरी गरिएको अनुरोधलाई अमेरिकी कन्सुलेट अफिस वा अद्यागमन विभागले स्वीकृत गरेमा कामदारसँगै परिवार पनि अमेरिका आउन सक्दछन् । यदि परिवारका सदस्यहरु अमेरिकामा नै कुनै अरु अस्थायी भीषामा छन् भने निजहरुले आफ्नो स्टाटस परिवर्तन गर्न र बढाउनका लागि अमेरिकी अद्यागमन विभाग समक्ष अनुरोध गर्न सक्दछन् । एल२ भीषा अर्थात् डिपेन्डेण्ट भीषामा आउने कामदारको श्रीमान वा श्रीमतीले अमेरिकामा अमेरिकी अद्यागमन विभाग समक्ष काम गर्नका लागि Employment Authorization  को निवेदन गर्न पाउँछन् । यसरी दिएको निवेदन स्वीकृत भएमा निजहरुले अमेरिकामा काम गर्न सक्दछन् ।

एल १ ए स्टाटसमा अमेरिकामा सरुवा भै आएको कामदारलाई १ बर्षको समय समाप्त भै कार्य प्रगतिको आधारमा अमेरिकी अद्यागमन विभागले पुनः २ बर्षका लागि भीषा थप गरेको अवस्थामा कम्पनीले सो कर्मचारीलाई स्थायी रुपबाट अमेरिकामा राख्न आवश्यक परेको कारण जनाई ग्रीनकार्डको भीषाका लागि अद्यागमन विभाग समक्ष निवेदन गर्न सक्दछ । यसरी दिएको निवेदनमा अद्यागमन विभागले जाँचबुझ गर्दा कम्पनीले गरेको कार्य सन्तोषजनक देखिएको र गरिरहेको व्यापारको प्रकृतिले निरन्तरता पाउने देखेमा ग्रीनकार्डको भीषा स्वीकृत गर्न सक्दछ । यसरी ग्रीनकार्डको भीषा अनुरोध गर्दा अमेरीकी श्रम विभागको स्वीकृति लिई रहनु पर्दैन र यो भीषा प्रथम श्रेणीको हुँदा स्वीकृत भएपछि ग्रीनकार्ड बनाउनका लागि भीषाको पालो पर्खिरहनु पर्दैन ।

एल १ ए भीषाका लागि नयाँ कम्पनीका तर्फबाट अमेरिकामा रहेको व्यवसाय र विदेशमा रहेको व्यवसायका बीचमा स्वामित्वको सम्वन्ध, नियमानुसार अमेरिकामा अर्को देशबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्न सक्ने हैसियत जस्तो कि २(३ लाख अमेरीकी डलर, सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन, अनि ३ देखि ५ बर्ष भित्र गरिने कामको विवरण अर्थात् विजनेश प्लान बुझाउनु पर्दछ । Business plan मा सामान्यतया निम्नानुसारका कुराहरु खोलिएको हुनु पर्दछ । यस्तो अभिलेख सीपीए, चार्टड एकाउण्टेण्ट वा अन्य यस बिषयमा दक्षता हासिल गरेको व्यक्तिहरुले गर्ने र यस्तो दस्तावेज पनि अंग्रेजी भाषामा नै तयार गरिनुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताको सुविधाका लागि अंग्रेजीमै ती वुँदाहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ । 

  • A full executive summary.
  • Personnel and employee expansion plan (including potential salaries, job descriptions and titles).
  • Market and industry analysis summary.
  • Marketing plan, including online and social media strategy.
  • Detailed job descriptions for key managers and employees.
  • Copy of Commercial Lease and Photographs of business premises.
  • Proof that the beneficiary has, or upon establishment will have, the qualifying relationship to the foreign employer and the qualifying position; and
  • The intended U.S. operation will be able to support the executive or managerial position showing on chart within one year of the approval of the petition.

(बिनोद रोका, न्यूयोर्क राज्यको उच्च न्यायालय, अपिलाट डिभिजनको दोश्रो न्याय विभागमा एटर्नी एट ल को रुपमा मान्यता प्राप्त वकिल र अमेरिकी ईमिग्रेशन बार एशोसियसन एवं न्यूयोर्क ईमिग्रेशन बार एशोसियसनका सदस्य हुनुहुन्छ । हाम्रो कानुनी सेवाप्रति तपाईंको ध्यानाकर्षण रहोस् भन्ने ध्येय यहाँ राखिएको छ । तपाईको अमेरिकी अद्यागमन र न्यूयोर्क राज्यको कानुन सम्वन्धि कुनै समस्या भए टेलिफोन मार्फत निःशुल्क कानुनी सल्लाहको लागि रोकालाई वहाँको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा  info@binodlaw.comर www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।)


Space for Advertisement
Contact info@globenepal.com
Space for Advertisement
Contact info@globenepal.com
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
भर्खरै सबै


© 2020 All rights Reserved to globenepal.com
Powered By: MeroDomain.Com