शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधि संशोधन, पुनर्योगकाे व्यवस्था हट्यो (कार्यविधिसहित)

शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधि संशोधन, पुनर्योगकाे व्यवस्था हट्यो (कार्यविधिसहित)


ग्लोब नेपाल
13.9k
Shares

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को पहिलो संशोधन गरिएको जनाएको छ ।

आयोगले २०७८ चैत २८ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (संशोधनसहि), २०५७ को नियम ५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ को पहिलो संशोधन गरिएको बताएको छ । आयोगका अनुसार शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को दफा ३३, ३५, ३७, ४४, र ५५ मा संशोधन गरिएको हो ।

दफा ३३ को देहाय (ङ) पछि देहायको (च) थपी आयोगले लिने परीक्षामा आवेदन दिएका कुनै पनि उम्मेदवार पुर्पक्षका लागि थुनामा वा हिरासतमा रहेका छन् भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई परीक्षामा सहभागी गराउने विशेष व्यवस्था नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै मूल कार्यविधि, २०७८ को दफा ३५ मा संशोधन गरी दफा ३५ को उपदफा (५) थपी (५) उपदफा (१) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहयोगी लेखक नराखी आफैंले परीक्षा दिन चाहेमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई सहयोगी लेखकले पाए सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार मूल कार्यविधि, २०७८ को दफा ३७ मा संशोधन गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । तर अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त लिई रोल नम्बर कायम भएकाको हकमा आयोगबाट लिइने लिखित परीक्षाका लागि रोल नम्बरको आधारमा बसाइ व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल कार्यविधिको दफा ४४ मा संशोधन गरी उपदफा (७) थपिएको छ । यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा वस्तुगत उत्तरपुस्तिका ओएमआर प्रयोग भएकाको हकमा परीक्षण पूर्वको कार्य आयोगबाट निर्णय भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल कार्यविधिको दफा ५५ मा संशोधन गरी मूल कार्यविधि, २०७८ को उपदफा (८) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । तर ओएमआर मेसिनको प्रयोग गरी वस्तुगत उत्तरपुस्तिका ओएमआर सिट परीक्षण गरी कुनै पनि लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा पुनर्योगको व्यवस्था नगर्ने व्यवस्था गरेको ।

हेर्नुहोस्, यस्तो छ, संशोधन गरिएको कार्यविधि