सम्पर्क

ग्लोब नेपाल मिडिया हाउस एण्ड पब्लिकेशन
का.म.न.पा. ७, चावहिल , काठमाडौं ।
+९७७- ९८४१३८६५६४

समाचार ब्यूरो
अनामनगर, काठमाडौं
+९७७-९७४५९४४३७०
[email protected]

मार्केटिङ / विज्ञापन
९७४५९४४३७१
[email protected]

अमेरिका ब्यूराे

6107 Bellona Ave APT 3C
Baltimore, MD 21212
USA
Tell: 410 908 8744