सार्थक जीवन

पूर्विय दर्शन अनुसार सत्, चित् र आनन्दको (सच्चितानन्द) क्षण जिवनको महत्वपूर्ण क्षण हो । पुरुषार्थ (जीवात्माको जीवनको अन्तिम विन्दुको लक्ष वा प्रयोजन जुनपछि उसको अरु कुनै लक्ष वा गन्तव्य बाँकी रहँदैन) अर्को महत्वपूर्ण क्षण । यी क्षणहरूलाई जति दिगोपना दिन सकिन्छ त्यो समय फलिभूत हुन्छ । यसका लागि आधरभूत अवस्था श्रृजना त हुनु नै पर्दछ…